Caracteristici clinice și epidemiologice a 36 de copii cu COVID-19, în Zhejiang, China: un studiu observațional de cohortă

Din decembrie 2019, COVID-19 s-a răspândit la nivel global. Puține informații se cunosc despre caracteristicile epidemiologice și clinice ale pacienților pediatrici cu COVID-19.
În acest sens, s-a realizat un studiu retrospectiv, analizând date ale pacienților pediatrici (0-16 ani) confirmați cu COVID-19, din fișele medicale electronice a trei spitale din Zhejiang, China, din care s-au extras caracteristicile epidemiologice și clinice ale pacienților.
În perioada 17 ianuarie – 1 martie 2020, 36 de copii au fost identificați ca fiind infectați cu virusul SARS-CoV-2. Calea de transmitere a fost prin contact strâns cu membrii familiei (89%) sau prin antecedente de expunere la zona pandemică (33%); 22% dintre pacienți au avut ambele expuneri. 53% dintre pacienți au avut o formă clinică moderată, cu pneumonie; 47% au avut o formă clinică ușoară și, fie au fost asimptomatici (28%), fie au prezentat infecții acute ale căilor respiratorii superioare (19%). Simptomele comune la internare au fost febra (36%) și tusea uscată (19%). Dintre cei cu febră, 11% au avut o temperatura de 38,5°C sau mai mare, iar 25% au avut o temperatura între 37,5 și 38,5°C. Modificările de laborator au fost creșterea CK-MB (31%), limfopenie (31%), leucopenie (19%) și creșterea procalcitoninei (17%). Pe lângă modificările imagistice, variabilele care au fost asociate semnificativ cu severitatea COVID-19 au fost scăderea limfocitelor, febra și nivelurile ridicate ale procalcitoninei, D-dimerilor și ale CK-MB. Toți copiii au primit Interferon alfa prin nebulizare de două ori pe zi, 39% au primit Lopinavir-Ritonavir (sirop) de două ori pe zi, iar 17% au avut nevoie de oxigenoterapie. Durata medie de spitalizare a fost de 14 zile. Până pe 28 februarie 2020, toți pacienții au fost vindecați.
Deși toți pacienții pediatrici din cohortă aveau o tipologie ușoară sau moderată de COVID-19, proporția mare de copii asimptomatici indică dificultatea de a identifica pacienții pediatrici care nu au informații epidemiologice clare.

Sursa: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30198-5/fulltext

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.